dijous, d’abril 17, 2008

Pintar fractals i mandalasHem observat fractals i hem pintat mandalas i fractals.